ProduktivnostUBg

Интерактивни графички приказ продуктивности Универзитета у Београду од 2010. године

На интерактивном графику су приказани збирни подаци за све публикације чије су аутори навели као своју институцију неку од чланица Универзитета у Београду.

Сви подаци су у отвореном приступу и могу се преузети у CSV формату. Адресе са којих се могу преузети подаци су:

Извор података:Web of Science

Последњи пут допуњено: 09.02.2021.

Избор начина приказивања података:

Расподела по годинама

Расподела по M категоријама (само Article & Review)

Расподела по отвореном приступу (само Article & Review)

Расподела по типовима сарадње (само Article & Review)

Сарадња је дефинисана на нивоу рада. Сарадња може бити:

Расподела по институцијама

Подаци су груписани према: (1) факултетима, (2) годинама, (3) факултетско/иститутској сарадњи

Избор приказа:

Tip prikazivanja: zbirno